Vài Hình Ảnh Về ORG 2020 Sắp Ra Mắt

Đây là những hình ảnh đầu tiên về ORG 2020
Được củng cấp bởi nhà phát hành Ở Isfahan
Vào Lúc 21h Theo Giờ Việt Nam.
Dự Kiến Thời Gian Phát Hành Bản Thử Nghiệm Trong 2 Tuần Tới.

Viết một bình luận