Làm SKIN ORG


Bước 1: Đầu tiên tạo ra một hình organ của bạn trong Photoshop và lưu nó vào một file jpg.

Bước 2: Nhập tập tin jpg vào chương trình ở trên và chỉ định vị trí của các nút trong nó. 

Bước 3: Lưu và sao chép hai tệp skin và jpg vào điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. 

* Ngoài ra, ở phần dưới cùng bên trái của chương trình, bạn có thể tạo các skin được bảo vệ với phần mở rộng Skinz.

Tải Xuống Phần Mềm  3.0.0
Tải Xuống Ứng DụngTải Xuống Phần Mềm 2.8.0

Viết một bình luận