Các Câu Hỏi Thường Gặp Về ORG

• Làm cách nào để giải quyết vấn đề cắt và phá vỡ âm thanh? Nếu âm thanh bị cắt khi bạn nghe thấy, trong cài đặt chương trình thực hiện theo các bước sau: Âm thanh đầu ra> Bàn phím> Hiệu suất cao • Làm thế nào để giảm thiểu sự chậm trễ giữa cảm ứng … Đọc tiếp

Làm SKIN ORG

Bước 1: Đầu tiên tạo ra một hình organ của bạn trong Photoshop và lưu nó vào một file jpg.Bước 2: Nhập tập tin jpg vào chương trình ở trên và chỉ định vị trí của các nút trong nó. Bước 3: Lưu và sao chép hai tệp skin và jpg vào điện thoại hoặc máy … Đọc tiếp